Co to są studia lingwistyczne?

Co to są studia lingwistyczne?

Nao Triponez/pexels.com

Lifestyle
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Studia lingwistyczne są coraz częściej wybierane przez uczniów kończących liceum lub technikum. Wynika to z faktu, że wyposażają w niezbędne umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym i ogólnie pojętą komunikacją, które później ułatwiają znalezienie dobrej i satysfakcjonującej pracy. Tego rodzaju studia można podjąć zarówno na większości uniwersytetów państwowych, jak i na uczelniach niepublicznych (oczywiście nie wszystkie mają je w swojej ofercie).

Szeroki wachlarz umiejętności przydatnych na rynku pracy

Jeśli interesuje nas lingwistyka studia w tym zakresie obejmują takie zagadnienia, jak: dwujęzyczność oraz wielojęzyczność, profesjonalne tłumaczenia tekstów z języka obcego na ojczysty i odwrotnie, komunikacja z użyciem komputera, ocena umiejętności językowych innych osób, glottodydaktyka, a nawet analfabetyzm. Co istotne, kierunek ten można studiować nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W ostatnich latach z możliwości studiowania lingwistyki w Anglii skorzystało już wielu młodych ludzi z naszej ojczyzny. Listę miejsc, gdzie można podjąć naukę w tym kierunku w UK, można znaleźć na https://swift.edu.pl/.

Warto podkreślić, że program takich studiów jest niezwykle bogaty i zawiera w sobie przede wszystkim przedmioty, które wyposażają abiturienta w wiele przydatnych narzędzi związanych nie tylko z tłumaczeniami, ale też negocjacjami czy rozumieniem specyfiki odmiennych kultur. Owe przedmioty to m.in.: językoznawstwo, fonetyka oraz fonologia, gramatyka (współczesna i opisowa, a także kontrastywna), technologia informacyjna, język polski w pracy tłumacza, kultura i historia danego regionu, literaturoznawstwo, a ponadto podstawy antropologii oraz stylistyka języka polskiego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*