Badanie sprawozdania finansowego – jak przebiega?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Co to jest?

Badanie sprawozdania finansowego jest częścią rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem audytora jest ocena, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Jak przebiega?

Badanie odbywa się po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania przez radę dyrektorów. Audytor bada, czy sprawozdanie finansowe firmy jest zgodne z przepisami o rachunkowości i czy odzwierciedla rzeczywistość. Na przykład, jeśli aktywa firmy obejmują nieruchomość inwestycyjną, która została wybudowana przez firmę powiązaną i wydzierżawiona innej stronie na długi okres czasu (ta nieruchomość inwestycyjna zostanie zaliczona do aktywów), to muszą istnieć dowody, że takie umowy leasingowe zostały podpisane przed rozpoczęciem prac nad budową tego aktywa. Ponadto wszystkie koszty związane z budową tego składnika majątku muszą być w pełni uwzględnione w jego cenie nabycia.

Audytorzy powinni również sprawdzić, ile długu zaciągnęła spółka w celu zainwestowania własnego kapitału w środki trwałe – takie jak budynki, maszyny lub urządzenia – a także ile długu wyemitowała w celu sfinansowania swojej działalności (np. oprocentowane pożyczki otrzymane od banków). Istotne jest, aby te inwestycje były prawidłowo odzwierciedlone w bilansie przedsiębiorstwa, tak aby nie było niespodzianek przy ocenie rentowności.

Jeśli chcesz poznać dodatkowe szczegóły, to koniecznie sprawdź stronę internetową: https://akdudziak.pl/badanie-sprawozdania-finansowego/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*