Podział majątku wspólnego – co warto wiedzieć na ten temat?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Gdy zaczynasz rozważać swoje opcje, możesz mieć pytania dotyczące pewnych aspektów podziału majątku wspólnego. Oto kilka najczęstszych pytań, które słyszymy od klientów oraz to, czego nauczyło nas doświadczenie.

Co jest uważane za majątek małżeński?

Majątek małżeński odnosi się do wszystkich aktywów i długów nabytych podczas małżeństwa. Obejmuje to wszelkie aktywa, które zostały zakupione za pieniądze zarobione podczas małżeństwa lub prezenty otrzymane podczas małżeństwa. Dotyczy to również długów zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa, nawet jeśli nie zostały one spłacone do czasu rozwodu. Na przykład, jeśli jedno z małżonków zaciąga kredyt na swoje nazwisko, ale używa tych pieniędzy do opłacenia takich rzeczy jak zakupy spożywcze czy rachunki za media, płatności te zostaną uznane za dług małżeński. Ponadto, każdy składnik majątku zakupiony przed zawarciem małżeństwa może stać się własnością małżeńską, jeśli jego wartość została zwiększona poprzez dodanie pieniędzy zarobionych w trakcie małżeństwa lub jeśli był on wykorzystywany przede wszystkim z korzyścią dla obojga małżonków (na przykład, jeśli jeden z małżonków dokonywał płatności za samochód, który był używany przez oboje małżonków).

Co jest uznawane za majątek odrębny?

Majątek odrębny odnosi się do aktywów nabytych przed ślubem i długów zaciągniętych przed ślubem, które zostały spłacone indywidualnie (a nie ze wspólnych funduszy). Może to obejmować spadki, rozliczenia ubezpieczeniowe i darowizny.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, to koniecznie sprawdź witrynę internetową: https://gajda-adwokat.pl/podzial-majatku/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*