Stan techniczny konstrukcji – jak go sprawdzić?

Potrzebujesz ok. 1 min. aby przeczytać ten wpis

Normy jakościowe wymagają systematycznego monitorowania stanu obiektów przemysłowych. Priorytetem jest bezpieczeństwo. Obecnie, istnieje wiele sposobów przeprowadzania koniecznych pomiarów. Poleca się metody bezinwazyjne. Warto wiedzieć, jak najlepiej sprawdzać stan techniczny konstrukcji.

Najefektywniejsze rodzaje ekspertyz

Bieżącą kondycję dowolnego obiektu, ze szczególnym naciskiem na analizę ciągłości materiału, z którego został wykonany, kontroluje się wykonując badania NDT. Skrót pochodzi od angielskich słów non destructive testing. Pomiary te nie wywierają bowiem żadnego uszczerbku na konstrukcji, która jest im poddawana. Przy tym są bardzo precyzyjne. Umożliwiają dokładną kontrolę złącz, odkuwek czy odlewów. Można im poddawać również materiały niemetaliczne, takie jak polimer czy beton.

Najpopularniejsze metody, za pomocą których wykonuje się badania nieniszczące to:

– emisja akustyczna,

– penetracyjna,

– ultradźwiękowa,

– magnetyczno-proszkowa,

– radiograficzna,

– wizualna,

– prądami wirowymi.

Inspekcję należy zlecić wykwalifikowanej firmie. Najlepiej takiej, która posiada wieloletnie doświadczenie w dokonywaniu tego rodzaju pomiarów. To daje gwarancję tego, że wyniki będą wymierne. Często można też liczyć na szereg porad ze strony ekspertów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*