Jak zaplanować budżet firmy na najbliższe lata?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Planowanie budżetu na określone są cele, które mają zostać osiągnięte w horyzoncie planowania (zazwyczaj rok), jest niezwykle wymagającym zadaniem. Celem budżetowania jest zatem przedstawienie planowanej przyszłości w postaci liczb i wpisanie jej do budżetu. Planowanie jako procesem ciągłym, powinien badać finansowe konsekwencje różnych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Istotne jest zastanowienie się nad celami budżetu.

Planowanie płynności ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Do procesu planowania budżetu powinniśmy zaangażować wszystkich pracowników. Takie budżety są bardzo cenne w operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwami.  Podstawą prognozy są dane z minionego okresu. Przed przystąpieniem do budżetowania należy określić jak najwięcej szczegółów. Powinniśmy zastanowić się czy zajdą istotne zmiany w jej celach lub zasobach.

Dotacje i inwestycje w planie finansowym

Dobry plan budżetu powinien uwzględniać również rozwój działalności przez inwestycje. Bardzo dobry plan finansowy uwzględnia zarówno inwestycje rzeczowe, finansowe oraz w kapitał ludzki. Plan inwestycyjny c do zasady zawiera wszystkie planowane inwesycje. Oczywiście większe inwestycje muszą być zaplanowane wcześniej i dokładniej, a mniejsze wydatki znikome. Wartościowym jest branie pod uwagę innych aspektów, takich jak skutki amortyzacji czy tarcza podatkowa na odsetkach od kredytu. Aby określić, kiedy jest idealny z punktu widzenia finansów czas na inwestycje powinniśmy więc skorzystać z pomocy doradców w uzyskaniu finansowania (też unijnego), o czym można przeczytać więcej na https://sasadvisors.pl/dotacje-na-inwestycje/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*