Jak przygotować umowę sprzedaży nieruchomości?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Dokumentem finalizującym zakup nieruchomości jest umowa sprzedaży. Aby dokument posiadał moc prawną, musi być sporządzony w obecności notariusza. W innym przypadku umowa jest nieważna.

Inwestycja zgodnie z literą prawa

Zakup dowolnej domu, mieszkania czy działki to inwestycja, która wymaga podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, która musi być zawarta w postaci aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Wymóg ten nie dotyczy umowy przedwstępnej, która może mieć formę pisemną, potwierdzoną przez sprzedającego i nabywcę. W umowie przedwstępnej należy zawrzeć wszystkie informacje dotyczące planowanej inwestycji. Fakt ten dotyczy zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jeżeli szukamy na Śląsku atrakcyjnych nieruchomości Mysłowice są miastem, w którym możemy znaleźć wiele interesujących propozycji. Wzór umowy przedwstępnej można znaleźć w internecie – pozwoli to zredukować koszty inwestycyjne do niezbędnego minimum. Umowa przedwstępna bywa często określana mianem przyrzeczonej i stanowi swego rodzaju rezerwację nieruchomości na rzecz konkretnego nabywcy np. do czasu uzyskania przez niego kredytu hipotecznego.

Co musi zawierać notarialna umowa sprzedaży nieruchomości?

Dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest umowa sprzedaży nieruchomości sporządzona przez notariusza i podpisana w jego obecności przez obydwie strony. Jeśli posiadamy mieszkania na sprzedaż Bytom posiada wiele biur notarialnych, w których można sfinalizować przedsięwzięcie. Trzeba pamiętać, że umowa sprzedaży musi mieć charakter aktu notarialnego, w którym uwzględnione zostaną strony zawierające umowę, przedmiot prawny, czyli konkretna nieruchomość, cena zakupu, sposób płatności oraz termin wydania lokalu. W zapisie powinny znaleźć się także dokumenty przedłożone przez strony umowy, m.in. wniosek kierowany do wydziału ksiąg wieczystych, dotyczący zmiany właściciela. Wszystkie czynności prawne wykonuje notariusz.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*