Jak czytać mapę geodezyjną?

Mapa geodezyjna to dokument stworzony na bazie kopii mapy zasadniczej, która zawiera informacje z ewidencji gruntów i budynków, a także dane dotyczące ukształtowania, uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu. Wbrew pozorom mapa zasadnicza nie zawsze jest aktualna. Dostępne są w niej informacje mogą mieć charakter archiwalny, dlatego nie jest wykorzystywana do celów projektowych. Mapy geodezyjne są opracowywane na podstawie oddzielnych pomiarów geodezyjnych, spowodowanych podziałem, obrotem nieruchomościami czy scalaniem. Mapka geodezyjna znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy dokonywany jest podział nieruchomości. Potrzebują jej także osoby, które składają wniosek o wydanie warunków zabudowany oraz zagospodarowania terenu. Dokumenty są opracowywane przez uprawnionych do tego geodetów. 

Kluczowe informacje

Odczytywanie map geodezyjnych nie należy do najprostszych czynności, ale proces ten ułatwia legenda uwzględniająca wyjaśnienie użytych na mapie skrótów. Dodatkowym ułatwieniem może być Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r., ponieważ w dokumencie zostały zawarte wyjaśnienia wszystkich oznaczeń. Jeśli chodzi o mapy geodezyjne Rzeszów jest jednym z miast, w którym można zamówić ich wykonanie u geodety.

TWÓJ KOMENTARZ

dwa × 2 =